Jaké se nám líbí květiny?

Autor: Martin Hůla

Jedním z témat, kterému se v naší laboratoři věnujeme, je i výzkum estetického vnímání květin člověkem. Proč květiny přitahují opylovače, víme dobře. Stejně tak dokážeme spolehlivě odhadnout, jaké květiny budou nejlákavější pro motýly, a jaké zase pro netopýry nebo dokonce mouchy. U lidí si však vůbec jistí nejsme. Ač se květiny pěstují ve velkém a v jejich šlechtění a prodeji se točí obrovské peníze (15 miliard euro ročně jen za řezané květiny!), nikdo nevěnoval příliš pozornosti tomu, které se nám líbí a proč. 

Continue Reading