Jak uchováváme Vaše data?

Data z dotazníků jsou sbírána pomocí specializované webové služby Qualtrics. Jejich zabezpečení, o kterém se můžete dočíst zde, považujeme za plně dostačující. Kromě toho jsou všechny dotazníky buďto anonymní nebo podepsány pouze Vaším králičím číslem. Zda králičí číslo uvedete či nikoli se rozhodnete až na konci dotazníku po zodpovězení veškerých otázek. v našich dotaznících se Vás nikdy neptáme na Vaši emailovou adresu.

Databáze, ve které je uloženo Vaše králičí číslo společně s Vaším emailem, je uložena mimo Qualtrics na odděleném serveru. Na tomto serveru sice uchováváme vaše králičí číslo, ale e-mail a další údaje, které nám sdělíte, opět uchováváme v jiné databázi na jiném serveru. Pokud své králičí číslo ztratíte či zapomenete, zašleme Vám jej prostřednictvím emailu na Vámi potvrzenou emailovou adresu, nikdo si tak nemůže vyžádat vaše králičí číslo pro sebe.

Jak pracujeme s Vašimi daty?

Všechna nasbíraná data jsou použita pouze pro účely výzkumu a před zpracováním jsou kompletně anonymizována. Neanonymizovaná data nikdy nesdílíme se třetími stranami. Anonymizovaná data mohou být sdílena a/nebo publikována na webových úložištích za účelem spolupráce s jinými vědeckými institucemi a umožnění zopakování našich experimentů jinými výzkumnými týmy. Při anonymizaci jsou smazány všechny sloupce obsahující identifikační údaje včetně králičího čísla. Po anonymizaci tedy neexistuje způsob, jak přiřadit Vaše odpovědi k Vaší osobě a Vaše odpovědi tedy již není možné smazat.

3. Jak mohu ukončit spolupráci?

Všechny naše dotazníky jsou vyplňovány dobrovolníky

  • Nemusíte se registrovat, abyste mohli naše dotazníky vyplňovat (ačkoli oceníme, pokud tak učiníte).
  • Ani pokud jste registrováni, není Vaší povinností se zúčastnit žádného z našich dotazníků.
  • Není Vaší povinností v dotaznících uvádět Vaše králičí číslo.
  • Pokud nás kontaktujete, Vaše data z dotazníků, které jste vyplnili, smažeme do chvíle než budou data anonymizována. v anonymizovaném souboru již není možné Vaše odpovědi dohledat.
  • Vaše osobní údaje a králičí číslo můžete z databáze registrovaných králíku kdykoli vymazat.
  • Můžete se kdykoli odhlásit z králičího mail-listu a přestat dostávat naše emaily.
  • v případě dotazů či požadavků nás kontaktujte na adrese: toxopokusy@natur.cuni.cz

4. Proč potřebujeme Vaši emailovou adresu?

Vaši emailovou adresu nikdy nesdílíme se třetími stranami ani na ni nezasíláme komerční sdělení. Komunikace z naší strany je omezena na nejvýše čtyři emaily za rok. Emailovou adresu potřebujeme zejména proto, abychom Vám na ni mohli zaslat Vaše králičí číslo při registraci nebo v případě, že jej ztratíte či zapomenete. Také Vám na ni můžeme dát vědět o našich nových dotaznících nebo publikovaných výsledcích. Jak již bylo napsáno výše, pošleme Vám maximálně čtyři emaily ročně.

GDPR: Data zpracováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osoba zodpovědná za zpracování dat: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.