Úspěchy na evolučně-biologické konferenci

Milí Pokusní králíci, v září se náš tým v hojném zastoupení zúčastnil konference Polish Society for Human and Evolution Studies, která letos proběhla v Praze na naší alma mater.

Profesor Flegr zde vystoupil jako jeden z hlavních řečníků konference a velmi zaujal přednáškou o vlivu nákazy toxoplazmózou na lidské chování. Martin byl oceněn za svou skvělou přednášku o individuálních rozdílech v hodnocení krásy květin, ukázal že roli hraje odbornost, pohlaví nebo věk. Robinova přednáška se zabývala morálními otázkami výběru typu autonomního vozidla, které se liší svými vestavěnými algoritmy pro řešení situací nevyhnutelných kolizí.

Mnoho z nás prezentovalo své výsledky formou posteru. Šárka a Honza ukázali, že Rh-heterozygotní ženy rodí častěji syny, což je v souladu s dříve odhaleným vlivem Rh-heterozygotnosti na lepší zdravotní kondici. Silvia poukázala na význam ritualizovaného chování v nenáboženských skupinách a v utváření vztahu. Katka představila nemocností vyvolanou rychlejší životní strategii, která se projevuje vyšší sexuální touhou. Julie ve své studii zamítla význam primingu v podobě vystavení atraktivním jedincům na míru altruistického chování v experimentálních hrách. Kamila předložila závěry z použití nové metody, jež slouží k odhalování partnerských preferencí na základě fotografií. Radim pak ukázal, že na přijetí na vysokou školu má významný vliv pořadí narození.

Tyto úžasné výsledky bychom nezískali bez dat, jež nám poskytujete vyplňováním dotazníků. Děkujeme tedy, že s námi jste a máme co prezentovat!

Autor: Kateřina Sýkorová

Leave a Reply

Your email address will not be published.